GPI jest jedyną aktywnie działającą grupą ratowników wodnych w Sandomierzu.

Bierzemy czynny udział w akacjach ratowniczych:
  • Powódź 2010 - GPI WOPR jako pierwsza ewakuowała ludności z terenów dotkniętych powodzią. Pomagała mieszkańcom oraz zajmowała się zabezpieczeniem terenu zalanego przez powódź.
  • udzielenie pomocy osobom tonącym na rzece Wiśle
  • ewakuacja osób z jednostek pływających