GPI WOPR prowadzi działalność prewencyjną:
  • w okresie letnim patrole ratownicze łodzią motorową po rzece Wiśle
  • znakowanie przeszkód wodnych na rzece
  • akcje informacyjno-edukacyjne na temat bezpiecznego wypoczynku na wodą - więcej w zakładce Bezpieczny Wypoczynek na Wodą - lato zima